Điều khoản dịch vụ Bong90 – Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

Điều khoản dịch vụ (Terms of Service) là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng cho người dùng trên trang web. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều khoản và điều kiện mà người dùng phải tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Giới thiệu điều khoản dịch vụ nhà cái

Bong90 luôn cam kết cung cấp cho người dùng những dịch vụ tốt nhất và đảm bảo sự an toàn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của người dùng, cần phải có các điều khoản và điều kiện rõ ràng và minh bạch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái và những điều cần lưu ý khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Giới thiệu điều khoản dịch vụ Bong90
Giới thiệu điều khoản dịch vụ Nhà cái

Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái là gì?

Điều Khoản Dịch Vụ (Terms of Service) của nhà cái là một bộ quy tắc và điều kiện mà người dùng phải đồng ý tuân thủ khi sử dụng các dịch vụ của nhà cái. Nó giúp cung cấp một khung pháp lý cho việc sử dụng trang web và đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan.

Các Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái bao gồm các quy định về việc sử dụng trang web, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách bảo mật, nội dung trên trang web, trách nhiệm và giới hạn của nhà cái, xử lý khiếu nại và các quy định khác.

Khi sử dụng các dịch vụ của nhà cái, người dùng phải đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các quy định được đưa ra. Nếu không đồng ý với các quy định này, người dùng nên dừng việc sử dụng trang web của nhà cái.

Các điều kiện và quy định của Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái

Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái bao gồm một số quy định và điều kiện sử dụng của người dùng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ của trang web. Sau đây là một số điều kiện và quy định quan trọng trong Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái:

 • Tuổi tối thiểu: Người dùng phải đủ 18 tuổi hoặc đạt độ tuổi trưởng thành pháp luật để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Bong90.
 • Các quy định về sử dụng: Người dùng phải tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng được đề ra trong Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái.
 • Nội dung trên trang web: Nhà cái giữ quyền xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web nếu cần thiết và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc này.
 • Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web, bao gồm tài liệu, nội dung và hình ảnh, thuộc về nhà cái và không được phép sao chép, phát tán hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của nhà cái.
 • Trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản: Người dùng phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác.
 • Quyền hạn của nhà cái: Nhà cái có quyền từ chối truy cập vào trang web của bất kỳ ai và cũng có quyền đơn phương chấm dứt việc truy cập và sử dụng dịch vụ của người dùng nếu cần thiết.
 • Miễn trừ trách nhiệm: Nhà cái không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của nó.
 • Thay đổi và cập nhật: Nhà cái có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ của mình mà không cần thông báo trước.

Các trách nhiệm của người dùng khi sử dụng trang web của nhà cái

Khi sử dụng trang web của nhà cái, người dùng có một số trách nhiệm cần tuân thủ, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật của nhà cái.
 • Không sử dụng trang web để phát tán các thông tin không đúng sự thật hoặc bị cấm theo luật pháp.
 • Không tấn công, phá hoại hoặc can thiệp vào hệ thống máy chủ, trang web hoặc các ứng dụng liên quan.
 • Không sử dụng trang web để tạo ra các nội dung bất hợp pháp hoặc gây hại cho những người khác.
 • Không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin, tài liệu vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Không sử dụng tài khoản của người khác hoặc tạo nhiều tài khoản giả mạo để truy cập trang web.
 • Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web.
 • Bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình khỏi việc truy cập trái phép.
 • Không sử dụng trang web để gây rối, làm phiền hay quấy rối người dùng khác.

Quyền và trách nhiệm của Nhà cái

Nhà cái có quyền và trách nhiệm đảm bảo việc hoạt động của trang web diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho người dùng khi sử dụng trang web. Cụ thể, nhà cái có các quyền và trách nhiệm sau:

Quyền và trách nhiệm của Bong90
Quyền và trách nhiệm của Bong90

Quyền quản lý trang web

Nhà cái có quyền quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và cập nhật trang web để đảm bảo hoạt động trang web diễn ra suôn sẻ.

Quyền xóa thông tin

Nhà cái có quyền xóa bất kỳ thông tin nào mà người dùng đăng tải trên trang web nếu nó vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Chính Sách Bảo Mật của Nhà cái.

Quyền từ chối truy cập

Nhà cái có quyền từ chối truy cập hoặc xóa tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Chính Sách Bảo Mật của Nhà cái.

Trách nhiệm bảo mật thông tin

Nhà cái có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người dùng được cung cấp cho trang web và chỉ sử dụng thông tin đó với mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ

Nhà cái có trách nhiệm cung cấp dịch vụ và sản phẩm đúng với mô tả và chất lượng được quảng cáo trên trang web.

Trách nhiệm chịu trách nhiệm pháp lý

Nhà cái sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thông tin sai lệch, hoặc vi phạm luật pháp nào trên trang web.

Các hạn chế về trách nhiệm của Nhà cái

Nhà cái có thể giới hạn trách nhiệm của mình trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp sự cố hoặc gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ, nhà cái không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho người dùng.
 • Nhà cái không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ các quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành.
 • Nhà cái không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin hoặc nội dung trái phép trên trang web.
 • Nhà cái không chịu trách nhiệm đối với các nội dung được đăng tải bởi người dùng trên trang web của nhà cái, và không chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động của người dùng trên trang web. Tuy nhiên, nhà cái sẽ xem xét và xử lý các khiếu nại liên quan đến các nội dung vi phạm.

Điều khoản về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Điều khoản về bản quyền và sở hữu trí tuệ của nhà cái nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng, hợp lý và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, đồng thời tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, nhà cái sở hữu toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ của trang web và nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bản quyền, thương hiệu, thiết kế, logo, hình ảnh, video, âm thanh và phần mềm. Mọi hành vi sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của nhà cái mà không được sự cho phép bằng văn bản của nhà cái là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và dân sự.

Giải quyết tranh chấp và áp dụng pháp luật

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người dùng và nhà cái liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của nhà cái, hai bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua đàm phán và hòa giải trước khi đưa vụ việc lên tòa án.

Nếu không thể giải quyết được tranh chấp theo cách trên, hai bên đồng ý rằng tranh chấp đó sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết theo pháp luật hiện hành.

Nhà cái cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý, bảo vệ thông tin cá nhân và các quyền của người dùng. Nếu người dùng có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc nhà cái vi phạm các quy định này, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để được giải quyết và xử lý.

Thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ

Nhà cái có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hoặc xóa bỏ bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của nhà cái. Nhà cái sẽ thông báo cho người dùng về các thay đổi này bằng cách đăng thông báo trên trang web.

Hoặc bằng cách gửi email hoặc thông báo trực tiếp cho người dùng. Người dùng có trách nhiệm đọc và xác nhận Điều Khoản Dịch Vụ mới, và việc tiếp tục sử dụng trang web của nhà cái sau khi có thông báo sẽ được xem là việc người dùng đã đồng ý với các thay đổi.

Câu hỏi thường gặp nhà cái

Câu hỏi thường gặp Bong90
Câu hỏi thường gặp Bong90

Nhà cái có phải là trang web cá cược hợp pháp không?

Nhà cái là một trang web cá cược được cấp phép hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tôi có thể sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập trên các trang web khác của nhà cái không?

Có, tài khoản của bạn có thể được sử dụng để đăng nhập trên các trang web khác của nhà cái.

Nhà cái có hỗ trợ khách hàng 24/7 không?

Có, nhà cái có đội ngũ hỗ trợ khách hàng hoạt động 24/7 để hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của người dùng.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản cá cược của tôi trên nhà cái?

Nhà cái cung cấp nhiều phương thức nạp tiền như chuyển khoản ngân hàng, thẻ cào điện thoại, ví điện tử,… Bạn có thể lựa chọn phương thức nạp tiền phù hợp nhất với mình.

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản cá cược trên nhà cái?

Nhà cái cũng cung cấp nhiều phương thức rút tiền như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử,… Bạn có thể yêu cầu rút tiền và chọn phương thức rút tiền phù hợp nhất với mình.

Tôi có thể đổi điểm thưởng thành tiền mặt trên nhà cái không?

Không, điểm thưởng trên nhà cái chỉ được sử dụng để đổi quà tặng hoặc ưu đãi khác trên trang web.

Tôi quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của mình trên nhà cái phải làm sao?

Bạn có thể sử dụng tính năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu đăng nhập hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Điều Khoản Dịch Vụ của nhà cái. Chính sách này cung cấp cho người dùng các quy định và điều kiện khi sử dụng trang web, bao gồm việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, quyền và trách nhiệm của nhà cái, giải quyết tranh chấp và hạn chế trách nhiệm của nhà cái.